2019-ųjų metų Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija yra jau 43-oji visus Lietuvos fizikus vienijanti konferencija. Stiprias tradicijas turinčioje ir kas dvejus metus organizuojamoje konferencijoje bus apžvelgiami svarbiausi pastarųjų dvejų metų Lietuvos fizikų pasiekimai.
Ši konferencija yra vienintelė tokio tipo fizikos mokslo konferencija Lietuvoje, kurią organizuoja Lietuvos fizikų draugija.

Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti naujausius fizikos mokslo ir technologijų pasiekimus ir perspektyvas ir suburti bendrai diskusijai fizikos mokslo, švietimo ir verslo institucijas.

Konferencijos organizacinis komitetas:

Konferencijos nuotraukos!

Svarbi informacija!

Konferencijos dalyviai, kurių pranešimai siejasi su medžiagų ir technologijų panaudojimu energetikoje, kviečiami pranešimų pagrindų pateikti mokslinius straipsnius į mokslinio žurnalo Coatings special issue (žurnalo IF 2,330) https://www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/Energy_Appl

Konferencijos dalyviams būtų suteikta 20% nuolaida publikacijai. Tam reikėtų Cover Letter nurodyti konferencijos pavadinimą ir kad rezultatai buvo pristatyti konferencijos metu.

Studentų g. 50-243, LT-51368, Kaunas, Lietuva

Detalesnė informacija el. paštu arba telefonu:
Tel./Faks.: +370 (37) 300339
E.p. lnfk43@ktu.lt

 

Galerija

 

Informacija dalyviams / Svarbios datos

Registracija į konferenciją pratęsta iki: 2019 m. rugpjūčio 18 d.

Tezių teikimas pratęstas iki: 2019 m. rugpjūčio 18 d.

Pranešimas apie konferencijos tezių priėmimą: 2019 m. rugsėjo 9 d.

Registracijos mokesčio apmokėjimo pabaiga: 2019 m. spalio 01 d.

Konferencijos data / vieta: 2019 m. spalio 3 – 5 d. (KTU “Santakos” slėnis, Kaunas)

 • Registracijos mokestis: 40 Eur
 • Registracijos mokestis LFD nariams: 30 Eur
 • Registracijos mokesčio apmokėjimo pabaiga: 2019 m. rugsėjo 20 d.
 • Dalyvio mokestis netaikomas bakalauro, magistro ir doktorantūros studentams ir mokytojams
 • Mokestis mokamas bankiniu pavedimu:

  Gavėjas: Lietuvos fizikų draugija
  Banko sąskaitos Nr. LT45 7044 0600 0126 0288
  Banko pavadinimas: AB SEB bankas
  Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103
  Banko kodas: SWIFTCBVILT2X

 1. Aplinkos fizika
 2. Astrofizika, astronomija ir kosmologija
 3. Biofizika ir medicinos fizika
 4. Cheminė fizika
 5. Elementariųjų dalelių, atomų ir branduolių fizika, materijos sandara
 6. Elektronika ir optoelektronika
 7. Energetikos fizika ir technologijos
 8. Fizikos istorija, terminija ir mokslo politika
 9. Fizikos edukologija ir sklaida
 10. Funkcinės medžiagos ir dariniai, medžiagų technologijos
 11. Instrumentai ir matavimai
 12. Kvantinė optika ir kvantinė informacija
 13. Lazerių fizika ir šviesos technologijos
 14. Nanomokslas ir nanotechnologijos
 15. Puslaidininkių ir kietųjų kūnų fizika
 16. Statistinė fizika
 17. Technologiniai taikymai
 18. Teorinė ir skaičiuojamoji fizika

Žodiniai pranešimai

Pranešimų (išskyrus kviestinius) trukmė neturėtų viršyti 15 min., klausimams ir diskusijai yra skiriamos papildomos 5 min. Sesijos vedėjas nutrauks pranešimą jei jis viršys 20 min.

Dalyviai turi įsikelti savo pranešimo skaidres į konferencijos salėje esantį kompiuterį prieš savo sesijos laiką, pertraukų metu. Rekomenduojame įkėlus išbandyti pristatymą, ypač jei jame yra naudojamos animacijos. Kompiuteriu bus galima rodyti PPT, PPTX ir PDF formato skaidres. Jei pristatymui norite naudoti savo kompiuterį, informuokite apie tai organizatorius bei pasirūpinkite, kad būtų galima prie jo prijungti projektorių naudojant VGA jungtį. Konferencijos salėje visuomet bus organizatoriai, kurie padės šiais techniniais klausimais.

Skaidrių ir pranešimo kalba – lietuvių arba anglų.

Stendiniai pranešimai

Dalyvio plakatas negali viršyti 1,5 m aukščio ir 1 m pločio. Rekomenduojame spausdinti plačiaformatės spaudos (A1 ar A0) plakatus.

Jei pranešimas yra pirmojoje dienos stendinėje sesijoje (S1 arba S3), plakatus galite pakabinti prieš prasidedant konferencijos programai ryte arba pirmosios kavos pertraukėlės metu (10:00). Jei popietinėje sesijoje (S2 arba S4) – pietų pertraukos arba antrosios kavos pertraukėlės metu (14:20). Stendiniai pranešimai privalo būti nukabinti iškart pasibaigus stendinei sesijai. Organizatoriai pasirūpins priemonėmis, reikalingomis pakabinti plakatus.

Stendinio pranešimo kalba – lietuvių arba anglų.

Studentų g. 50-243, LT-51368, Kaunas, Lietuva

Detalesnė informacija el. paštu arba telefonu:
Tel./Faks.: +370 (37) 300339
E.p. lnfk43@ktu.lt

 

Kviestiniai pranešėjai

Andrius Devižis

Fizinių ir technologijos mokslų centras

2018 m. Lietuvos mokslo premija skirta už darbų ciklą „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose“.
Bendraautoris Andrius Devižis nuo 2003 m. dirba Fizikos institute (dabar Fizinių ir technologijos mokslų centras). Jo disertacija „Ultraspartus optinis krūvininkų dreifo zondavimas konjuguotųjų polimerų plėvelėse“ Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos buvo pripažinta geriausia fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų disertacija apginta Lietuvoje 2011 m. 2013 m. stažavosi Lozanos federaliniame politechnikos institute.
Tyrimų sritis – ultraspartūs vyksmai molekuliniuose dariniuose, organiniuose puslaidininkiuose, krūvio atsiskyrimas organiniuose saulės elementuose.

Arnoldas  Deltuva

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 Gimė 1976 m. Papilvio k. (Prienų r.).
1994 m. baigė Kazlų Rūdos vid.m.
1998 m. Vilniaus Universitete (VU) įgijo fizikos bakalauro, 2000 m. – teorinės fizikos magistro laipsnį.
2003 m. Hanoverio Universiteto   Teorinės fizikos institute apgynė gamtos mokslų daktaro (dr. rer. nat.) disertaciją.
2004 – 2014 m. dirbo Lisabonos Universiteto Branduolinės fizikos centre.   2014 m. grįžo dirbti į VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutą vyriausiuoju m.d. ir Branduolio teorijos skyriaus vedėju.
2017 – 2019 m. gavo prestižinę Alexander von Humboldt fondo stipendiją  18 mėn. stažuotei Ruhr Universitete Bochume.

Už darbų ciklą „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: Nuo šaltųjų atomų iki didelės  energijos branduolių“  apdovanotas 2018 m. Lietuvos mokslo premija.

Arūnas Krotkus

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Prof., Habil. Dr. Arūnas Krotkus FTMC Optoelektronikos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas. P. Brazdžiūno vardo premija (2019).

Audrius Dubietis

VU Fizikos fakultetas

Audrius Dubietis yra Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius (su išskirtinio profesoriaus statusu), Nacionalinės mokslo permijos laureatas (2004 m.), vadovauja Ultrasparčiosios netiesinės optikos teminei mokslinei grupei VU Lazerinių tyrimų centre.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: ultrasparčioji netiesinė optika, parametrinis šviesos stiprinimas ir generacija, femtosekundinių impulsų saviveikos reiškiniai, šviesos ir medžiagos sąveika, femtosekundinės šviesos gijos, solitonai, šviesos kulkos, superkontinuumo generacija.

A. Dubietis kartu bendraautoriais yra paskelbęs 1 monografiją, 3 monografijų skyrius ir daugiau nei 150 mokslinių straipsnių, iš jų 134 publikuoti žurnaluose, įtrauktuose į Web of Knowledge pagrindinių žurnalų sąrašą, bendras citavimų skaičius >3600, h indeksas 31.

Aurelijus Rinkevičius

VU Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras

Aurelijus Rinkevičius nuo 2019-ųjų metų dirba Vilniaus universiteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centro vadovu, kur viena pagrindinių centro misijų – CERN ir Lietuvos bendrų veiklų koordinavimas ir vystymas.

Rinkevičius tyrinėja fundamentaliąją gamtos sandarą per Kompatiškąjį miuonų solenoidą (CMS detektorių, CERN) ir dirba su puslaidininkiniais pikseliniais jutikliais, kurie yra CMS dalis.

2014 m. apgynė daktaro disertaciją Floridos universitete, vėliau dirbo Kornelio (Cornell) universitete, kur iki dabar vadovauja doktorantams – kartu tyrinėja tiesiogines Higgso bozono ir top kvarkų sąveikas.

Koordinuoja CMS ttH multileptonų grupę.

Bronislovas Kaulakys

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

2017 metų Lietuvos mokslų akademijos Adolfo Jucio (teorinė fizika) vardinė premija už 100 rinktinių 1980- 2017 metais publikuotų mokslinių straipsnių ciklą Atominių ir sudėtingų sistemų spektroskopija ir stochastiniai reiškiniai (kartu su dr. Juliumi Rusecku).

Habilituotas fizinių mokslų (fizika) daktaras, Vilniaus universiteto profesorius. Mokslinių tyrimų kryptys: teorinė fizika, stipriai sužadintų (Rydbergo) atomų fizika, netiesinių sistemų dinamika, kvantinio chaoso problema, matavimų problema kvantinėje mechanikoje, kinetiniai ir difuziniai vyksmai, 1/f triukšmo ir fluktuacijų teorija bei modeliavimas, ekonofizika, rizikos fizika, sudėtingų sistemų fizika.

Laimėjęs TSRS geriausio studento mokslinio darbo, LMA geriausio jaunojo mokslininko darbo konkursus, A.v.Humboldt’o stipendiją, Amerikos fizikų draugijos, Tarptautinio mokslo fondo grantus, Lietuvos aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendiją, 2007 metų Lietuvos mokslo premiją.

Gediminas Juzeliūnas

VU Fizikos fakultetas

Gediminas Juzeliūnas yra fizikas-teoretikas, Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto išskirtinis profesorius. Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, Nacionalinės mokslo premijos (2007), Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premijos (2010) bei LMA A. Jucio premijos (2014) laureatas, yra laimėjęs Humboldt’o ir Fulbright’o stipendijas moksliniams darbui Vokietijoje ir JAV.

Gediminas Juzeliūnas dirba kondensuotų medžiagų ir kvantinės optikos sankirtoje,  sukūrė šaltųjų atomų fizikos mokyklą Lietuvoje. Vykdo daugelį Lietuvos ir Tarptautinių tyrimų projektų, plačiai bendradarbiauja su kolegomis iš užsienio – JAV, Europos Sąjungos šalių, Rusijos, Taivano, Kinijos Liaudies Respublikos; yra nuolat kviečiamas skaityti pranešimus Tarptautinėse konferencijose, užsienio mokslo institutuose, organizuoja tarptautines konferencijas.

Mangirdas Malinauskas

VU Lazerinių tyrimų centras

Dr. Mangirdas Malinauskas – Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro vyriausias mokslo darbuotojas. 2010 m. apgynė daktaro disertaciją „Trimačių mikro-nano-darinių formavimas lazerinės polimerizacijos būdu“.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: lazerinė nanofotonika, šviesos-medžiagos sąveika, lazerinė technologija, optinis 3D spausdinimas, mikrooptika ir nanofotonika, biomedicina, atsinaujinantys resursai.

Tyrimų rezultatai publikuoti 145 straipsniuose Web of Science referuojamuose žurnaluose ir daugiau nei 2300 kartų cituoti, taip pat paskelbti 3 tarptautinių leidyklų išleistose monografijose. Originalūs pasiekimai reguliariai spausdinami pirmosios kvartilės (Q1) ir kartais netgi pirmosios decilės (D1) prestižinėje užsienio mokslinėje spaudoje ir pristatyti nacionalinėse bei užsienyje (Vokietija, Austrija, JAV, Šveicarija) rengiamose konferencijose. Dalyvavęs šešiose ilgalaikėse stažuotėse Vokietijoje, Graikijoje, Japonijoje, vykdęs 15 A mokslo projektų, iš jų 8 vadovavęs.

Šiuo metu vadovauja US AMRDEC projektui, bei yra „NATO mokslas taikai“ bei H2020 “InterReg“ ir LaserLab finansuojamų programų projektų Vilniaus universiteto dalies vadovas. Nuolat bendradarbiauja su Svinburno technologijos universitetu (Melburnas, Australija), IESL-FORTH moksliniu institutu (Heraklionas, Graikija), Katalonijos politechnikos universitetu (Barselona, Ispanija), Bordo universitetu (Bordo, Prancūzija), Hanoverio lazerių centru (Hanoveris, Vokietija), Šizuokos universitetu (Hamamatsu, Japonija), Šefildo universitetu (Šefildas, JK), Tokijo technologijos institutu (Tokijas, Japonija). Vadovauja penkiems doktorantams ir keturis kartus buvo disertacijos gynimo komiteto narys, recenzavo per 100 straipsnių žurnalų esančių pagrindiniame CA WOS sąraše ir turinčių cituojamumo rodiklį. Vadovauja Vilniaus universiteto fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro Lazerinės nanopolimerizacijos laboratorijai (Lazerinės nanofotonikos grupė).

Nuo 2016 m. Optics Express žurnalo asocijuotasis redaktorius, nuo 2018 m. Photonics West (SPIE) konferencijos mokslinio komiteto narys. Tarp svariausių apdovanojimų: 2011 m. skirta jaunojo mokslininko stipendija (LMA), nuo 2019 m. yra specialiai paskirtas profesorius Tokijo technologijos institute (Japonija).

Leonas Valkūnas

VU Cheminės Fizikos institutas

Richard Bates

University of Glasgow

Vidas Regelskis

University of Hertfordshire

Vitalijus Karabanovas

Nacionalinis Vėžio Institutas

Valdas Šablinskas

VU Cheminės fizikos institutas

Kastytis Zubovas

VU Fizikos fakultetas

Artūras Vailionis

Stanford Universty

Šarūnas Mikolaitis

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Peter Geltenbort

Institute Max von Laue – Paul Langevin

 

Komitetai

Konferencijos pirmininkas: J. V. Vaitkus (LFD prezidentas)

Programos komitetas

 • G. Laukaitis (pirmininkas, KTU)
 • S. Tamulevičius (KTU)
 • P. Balkevičius (EKSMA ir Lietuvos lazerių asociacija),
 • I. Kašalynas (FTMC),
 • G. Račiukaitis (FTMC),
 • V. Remeikis (FTMC),
 • G. Valušis (FTMC),
 • V. Vansevičius (FTMC),
 • R. Skorulskienė (Kauno Jėzuitų gimnazija),
 • A. Jukna (VGTU),
 • A. Rinkevičius (VU FF Bendradarbiavimo su CERN centras),
 • D. Abramavičius (ChFI),
 • K. Arlauskas (ChFI),
 • V. Balevičius (ChFI),
 • K. Genevičius (ChFI),
 • L. Valkūnas (ChFI),
 • S. Juršėnas (FNTI),
 • G. Tamulaitis (FNTI),
 • J. V. Vaitkus (FNTI),
 • A. Žukauskas (FNTI),
 • A. Dubietis (LTC),
 • A. Piskarskas (LTC),
 • R. Rotomskis (LTC),
 • V. Sirutkaitis (LTC),
 • J. Banys (TETI),
 • G. Gaigalas (TFAI),
 • V. Jonauskas (TFAI),
 • A. Juodagalvis (TFAI),
 • G. Juzeliūnas (TFAI),
 • A. Kynienė (TFAI),
 • G. Tautvaišienė (TFAI),
 • S. Mickevičius (VDU),
 • R. Lazauskaitė (VDU).

Organizacinis komitetas:

 • Giedrius Laukaitis (KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas)
 • Arvaidas Galdikas (KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas)
 • Kristina Bočkutė (KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas)
 • Mantas Sriubas (KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas)
 • Živilė Rutkūnienė (KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas)
 • Teresa Moskaliovienė (KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas)
 • Andrius Juodagalvis (VU, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas)
 

Organizatoriai

 

Rėmėjai

 

Kontaktai

Detalesnė informacija el. paštu arba telefonu

Konferencijos organizacinis komitetas:

Studentų g. 50-243, LT-51368, Kaunas, Lietuva

Tel./Faks.: +370 (37) 300339
E.p. lnfk43@ktu.lt

Renginio vieta KTU „Santakos“ slėnis, Kaunas

K. Baršausko g. 59 LT-51423, Kaunas

tel. +370 (37) 300339
faks. +370 (37) 300339